Bild: การเย็บทั่วไป

การเย็บทั่วไป

ใช่หรือไม่ เราขอแนะนำฝีเย็บเอนกประสงค์นี้เป็น อุปกรณ์พื้นฐาน ซึ่งบางชิ้น ได้รวมมากับจักรเย็บผ้า รุ่นมาตรฐานของคุณ