ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ non-stick เบอร์ 53

ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ non-stick เบอร์ 53

สำหรับงานเย็บเส้นตรงและตะเข็บแคบทุกประเภท

  • มีเส้นบอกแนวระยะตะเข็บที่ 3 และ 6 มม.
  • พื้นตีนผีแบบเคลือบ non-stick สามารถเคลื่อนผ่านผิววัสดุได้อย่างราบรื่น
  • เหมาะสำหรับพลาสติก ไวนิล หนัง และวัสดุอื่น ๆ
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้กับแผ่นเพลทเย็บเส้นตรง
ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ Non-stick #53 ถูกออกแบบมาสำหรับงานเย็บเส้นตรงบนวัสดุที่มีผิวสัมผัสหนืด/ฝืดโดยเฉพาะ   เช่น หนัง หรือ พลาสติก  ทำให้การกดทับของตีนผีมีความมั่นคง ในขณะที่ัยังสามารถเคลื่อนผ่านผิวของวัสดุไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ไม่ทำให้ผ้าย่น ไม่ว่าจะเป็นผ้าหนาหรือผ้าบาง  ฝีเข็มที่ออกมามีความประณีตสวยงาม   
นักเย็บผ้ามืออาชีพจำนวนมาก นำตีนผีตัวนี้มาเย็บงาน Topstitch ได้อย่างสวยงาม


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน