Bild: ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ Non-stick #53

BERNINA Presser feet

ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ Non-stick #53

ตีนผีเย็บเส้นตรงแบบ Non-stick # 53 ถูกออกแบบมาสำหรับงานเย็บเส้นตรงบนวัสดุที่มีผิวสัมผัสหนืด/ฝืดโดยเฉพาะ   เช่น หนัง หรือ พลาสติก  ทำให้การกดทับของตีนผีมีความมั่นคง ในขณะที่ัยังสามารถเคลื่อนผ่านผิวของวัสดุไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ไม่ทำให้ผ้าย่น ไม่ว่าจะเป็นผ้าหนาหรือผ้าบาง  ฝีเข็มที่ออกมามีความประณีตสวยงาม   
นักเย็บผ้ามืออาชีพจำนวนมาก นำตีนผีตัวนี้มาเย็บงาน Topstitch ได้อย่างสวยงาม


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า