Bild: Roller foot # 51

BERNINA Presser feet

ตีนผีแบบล้อลื่น # 51

ตีนผีแบบล้อลื่น # 51 จัดว่าเป็นตีนผีอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นในการเย็บบนวัสดุยากๆ  ทั้งแบบที่มีผิวสัมผัสหนืด เช่น หนัง พีวีซี ไวนิล ผ้าเคลือบพลาสติก  รวมไปถึงผ้าที่มี Texture ขรุขระ   

นอกจานี้ ลูกล้อใต้ตีนผี ช่วยให้การไต่ไปบนวัสดุต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น เช่นการเย็บซ่อมแซมหรือประกอบกระเป๋าหนัง การเย็บลายตกแต่งลงบนหนังหรือไวนิล ตลอดจนของแต่งบ้านต่างๆ ก็ได้ฝีเข็มที่เนี๊ยบสวย
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า