ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

คุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บงาน

 • ตีนผี BERNINA มาพร้อมกับความแม่นยำและเรียบร้อยสม่ำเสมอ
 • เลขหมวดหมู่อุปกรณ์ช่วยให้ค้นหาตีนผีได้ง่าย
 • ตัวอักษรระบุการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับจักร
ดูวิธีการผลิตและความพิเศษของตีนผีของเรา

ตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA เน้นที่ความแน่นหนาและแม่นยำ สามารถเปลี่ยนได้ง่ายและ BERNINA มีตีนผีจักรเย็บผ้าที่เหมาะกับทุกการใช้งาน ตีนผีเย็บแบ่งออกเป็นสองชนิดที่มีฝาเปิดก้านเข็มที่แตกต่างกัน สองแบบ

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

สำหรับทุกรุ่นในหมวด A ของแค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริม จะใช้ตีนผี ที่มีฝาเปิดก้านเข็มสองจุด

สำหรับรุ่นที่เหลือทั้งหมดในหมวด B ถึง H ของแค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริม จะใช้ตีนผีที่มีฝาเปิดก้านเข็มแบบปิด

ตีนผีจักรที่มีฝาเปิดก้านเข็มแบบปิดจะแบ่งออกเป็นหลายชนิด

ตัวอย่างเช่น ตีนผีสำหรับแพ็ทเทิร์นย้อนกลับ #1 / 1C / 1D สำหรับงานเย็บตกแต่งที่น่าสนใจ

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

 • ตีนผีชนิดนี้จะกำหนดโดยจำนวนตีน
 • สำหรับเครื่องจักรเย็บและปัก BERNINA ที่มีฝีเย็บความกว้างไม่เกิน 5.5 มม.

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

 • ตัวอักษร "C" หมายถึงตีนผีที่มีการให้รหัสและบ่งถึง เซ็นเซอร์ ที่จะกำหนดความกว้างของฝีเย็บให้แก่จักรเย็บผ้า 
 • สำหรับเครื่องจักรเย็บและปัก BERNINA ที่มีฝีเย็บความกว้างไม่เกิน 9 มม.
 • ตีนจะมีความยาวและความกว้างมากกว่าบนตีนผีขนาด 5.5 มม.

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

 • ตัวอักษร "D" หมายถึงการฟีดคู่ ตีนผีชนิด D จะใช้งานกับ จักร BERNINA ระบบฟีดคู่ ดังนั้นตีน จะมี โพรงทางด้านหลังสำหรับ ฟีดคู่
 • สำหรับเครื่องจักรเย็บและปัก BERNINA ที่มีฝีเย็บความกว้างไม่เกิน 9 มม.
 • ตีนจะได้รับการเสริมแรงด้วยก้าน 2 ก้าน

คุณลักษณะที่แตกต่างเพิ่มเติมของตีนผีรังดุม

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

 • ตัวอักษร "A" หมายถึงการเย็บรังดุม แบบอัตโนมัติ
 • สำหรับเครื่องจักรเย็บและปัก BERNINA ที่มีฝีเย็บความกว้างไม่เกิน 5.5 มม.
 • รังดุมความยาวต่าง ๆ ไม่เกิน 30 มม.
 • จักรเย็บผ้าจะวัดความยาวของรังดุม [มม.] ด้วยเซ็นเซอร์และเย็บรังดุมให้โดยอัตโนมัติ

Picture: ข้อมูลเกี่ยวกับตีนผีจักรเย็บผ้าของ BERNINA

 • ตัวอักษร "B" หมายถึงการเย็บรังดุมแบบกึ่งอัตโนมัติ
 • สำหรับเครื่องจักรเย็บและปัก BERNINA ที่มีฝีเย็บความกว้างไม่เกิน 5.5 มม.
 • รังดุม ความยาวต่าง ๆ ไม่เกิน 30 มม.
 • จักรเย็บผ้าจะวัดความยาวของรังดุม [จำนวนฝึเย็บ] และทำรังดุมเป็นขั้นตอน