Bild: งานควิลท์

งานควิลท์

ตีนผีควิลท์ ของ BERNINA เหมาะ สำหรับช่วย ให้คุณสร้าง งานควิลท์ที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุมฝีเย็บที่เป้นนวัตกรรมของ BERNINA ซึ่ง ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าฝีเย็บที่ได้จะมีความยาวเท่า