ตีนผีปักลายแบบฟรีโมชั่น เบอร์ 24

ตีนผีปักลายแบบฟรีโมชั่น เบอร์ 24

สำหรับงานเย็บที่ใช้เทคนิคฟรีโมชั่น

  • สำหรับงานเย็บแบบฟรีโมชั่นที่สร้างสรรค์และประณีต
  • สำหรับงานเย็บโมโนแกรม ริบบิ้นไหม จักร Richelieu และงานปักด้าย
  • สำหรับงานเดินควิลท์เข้ารูป เดินควิลท์แบบฟรีโมชั่น และออกแบบลายปรุจุด (microstippling)
  • ช่วยให้เห็นบริเวณที่ปักชัดเจน
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

ตีนผีมีหัวที่เปิดออกเพื่อให้มุมมองของการเย็บชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสำคัญมากสำหรับการส่งผ้าไปในทิศทางต่างๆ ให้เกิดลวดลายตามใจ  ไม่ว่าจะเป็นการเดินตามเส้นที่วาดไว้ หรือเป็นการเดินแบบอิสระ   นอกจากนี้ กลไกสปริงของตีนผี ยังช่วยให้การกระโดดของเข็ม และจังหวะทับผ้าของตีนผีเป็นไปอย่างสัมพันธ์กันและป้องกันไม่ให้ผ้าถูกรั้ง เด้งขึ้นมาตามแรงยกของเข็ม  ทำให้ฝีเข็มที่ได้มีความประณีตสวยงามแนบไปกับพื้นผิว

นอกจากนี้ ตีนผีฟรีโมชั่น ตัวนี้ ยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ปักลวดลายแบบร่อนสะดึง เช่น การปักชื่อ-นามสกุล ปักอักษรย่อ  งาน Thread paint  เป็นต้น

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน