ตีนผีเดินควิลท์แบบ Echo และ CutWork เบอร์ 44C

ตีนผีเดินควิลท์แบบ Echo และ CutWork เบอร์ 44C

อเนกประสงค์สำหรับงานเดินควิลท์แบบ CutWork และฟรีโมชั่น

  • เหมาะสำหรับงานปักแนวสร้างสรรค์ทุกประเภท
  • สำหรับงานเดินควิลท์แบบ Echo และ Shadow งานเดินควิลท์ฟรีโมชั่น งานปักด้าย และงานปักลายผ้าแบบฟรีโมชั่น
  • มีจุดกำหนดลายเย็บวงกลมและกากบาทเพื่อความแม่นยำของฝีเข็ม
  • ช่วยให้งาน CutWork มีคัทติ้งที่ประณีต
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

เป็นตีนผีที่ใช้งานได้สองแบบ คือใช้ร่วมกับชุดใบมีดฉลุผ้า (Cutwork Tool)  และ ใช้ในการเดินเส้นควิ้ลท์  ทั้งควิ้ลท์ฟรีโมชั่นแบบ Echo (ควิ้ลท์เส้นซ้อนเป็นวงรอบๆออกมาทีละชั้น เหมือนการสะท้อนของวงน้ำ) หรือ การใช้เดินเส้นแบบ Thread Paint โดยใช้การเดินฟรีโมชั่นซิกแซก สร้างเป็นแสงเงา


ตีนผี #44 เป็นตีนผีอีกหนึ่งตัว สำหรับคนที่อยากสร้างสรรค์ศิลปะบนงานผ้าที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน