ตีนผีเดินควิ้ลท์ เบอร์ 29C

ตีนผีเดินควิ้ลท์ เบอร์ 29C

เหมาะกับงานเดินควิ้ลท์โชว์ตะเข็บ

  • สำหรับงานเดินควิ้ลท์โชว์ตะเข็บ
  • สำหรับงานควิ้ลท์แบบ Contour งาน Thread painting และ งาน Meander Quilting
  • ช่วยให้เห็นบริเวณเดินควิ้ลท์ชัดเจน
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 9 มม.

ตีนผีเดินควิ้ลท์ เบอร์ 29C เป็นตีนผีชนิดพิเศษสำหรับงานเดินควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่น แบบมีโครง และแบบ stipple

สปริงแนวตั้งจะกดตีนผีให้แนบไปกับชิ้นงานของคุณ ป้องกันไม่ให้ผ้ายกตัวขึ้นจากเข็ม (เกิดรอยยับย่น) วัสดุที่เย็บจึงเรียบในขณะเย็บ ช่วยให้คุณเย็บฝีเข็มได้ประณีตและสม่ำเสมอ
เพื่อการเย็บที่ง่ายยิ่งขึ้น ตีนผีเดินควิ้ลท์ เบอร์ 29C ยังมีฐานแบบใส ช่วยให้คุณเห็นเข็มและแนวเย็บได้ชัดเจนตลอดเวลา

สั่งซื้อตีนผีเดินควิ้ลท์ เบอร์ 29C ทันที พร้อมดูข้อมูลการใช้งานสารพัดประโยชน์ของจักรรุ่นนี้
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน