ตัวควบคุมฝีเข็ม BERNINA Stitch Regulator (BSR)

ตัวควบคุมฝีเข็ม BERNINA Stitch Regulator (BSR)

ตัวควบคุมฝีเข็มสำหรับการเย็บควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่น

  • เหมาะสำหรับงานเดินควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่นที่อยากให้ระยะก้าวของฝีเข็มมีความสม่ำเสมอ
  • ปรับความเร็วในการเย็บอัตโนมัติตามความเร็วของการขยับผ้า
  • ควบคุมความยาวตะเข็บอัตโนมัติ ช่วยให้ฝีเข็มมีระยะเท่ากัน
  • สำหรับเครื่องจักรขนาด 5.5 มม. และ 9 มม. ที่มีฟังก์ชัน BSR

ตัวควบคุมฝีเข็ม BERNINA Stitch Regulator (BSR) ช่วยให้เย็บแบบฟรีโมชั่นได้ประณีตและมีฝีเข็มสม่ำเสมอ ด้วยความถี่ตะเข็บที่เท่ากัน

ตัวควบคุมฝีเข็ม BERNINA Stitch Regulator (BSR) จะปรับตามการเคลื่อนที่ของผ้า โดยปรับความเร็วของจักรโดยอัตโนมัติในขณะเย็บควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่นพร้อมลดฟันจักร โดยสามารถเย็บได้ทั้งตะเข็บตรงและซิกแซก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเย็บระดับมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น เช่น งานเดินควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่นสำหรับผ้าทุกประเภท

สนุกกับงานเย็บฟรีโมชั่นอย่างง่ายดายด้วยตัวควบคุมฝีเข็ม BERNINA Stitch Regulator (BSR) - ผู้เชี่ยวชาญของคุณในงานเย็บที่ประณีตสม่ำเสมอ

เลขที่สิทธิบัตร US Pats. 6,883,446 and 7,325,502.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน