Bild: Darning foot # 9

BERNINA Presser feet

Darning foot # 9

ตีนผีชุนผ้าเบอร์ 9 มีกลไกการกระโดด ที่ทำงานร่วมกับสปริง ที่ช่วยให้การกดทับผ้าเป็นจังหวะที่มั่นคง และแม่นยำ  ผ้าที่เป็นรูอยู่แล้วจะไม่ถูกรั้งขึ้นมาตามแรงดึงของเข็ม   

นอกจากนี้ รูปร่างที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ยังทำให้ตีนผีตัวนี้สามารถนำมาเย็บงานเดินเส้นควิ้ลท์ฟรีโมชั่น และงานปักแบบร่อนสะดึง เช่น การปักตัวอักษรย่อ หรือ ปักลายลูกไม้ ได้อย่างประณีตสวยงามหมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า