Bild: งานเย็บตกแต่ง

งานเย็บตกแต่ง

คุณมีไอเดียงานเย็บที่สร้างสรรค์ที่ต้องการทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำหรือไม่ BERNINA มีตีนผีที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย เช่น งานตัดปะผ้าจะง่ายขึ้น ด้วยตีนสำหรับงานตัดปะ