ตีนผีเย็บรูด เบอร์ 86

ตีนผีเย็บรูด เบอร์ 86

สำหรับงานจับจีบและอัดพลีท

  • ช่วยให้เย็บลายจับจีบและอัดพลีทได้ง่าย
  • สำหรับผ้าเย็บรูดหลายชั้น
  • สามารถปรับความแน่นและกว้างของพลีทได้
  • ช่วยให้เย็บพลีทได้เรียบร้อย
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

ตีนผีเบอร์ 86  เป็นตีนผีที่มีกลไกในการตะกุยผ้าแล้วพับเข้ามาเป็นจีบโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับ  สามารถปรับขนาดความลึกและความถี่ของจีบได้  โดยสามารถตั้งให้จับจีบทุกๆฝีเข็ม ทุกๆ6ฝีเข็ม หรือ ทุกๆ 12 ฝีเข็ม เป็นต้น

เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อคุณต้องการเย็บเส้นตรงก่อนหรือภายหลังการจับจีบ  ก็สามารถตั้งค่าจีบให้เป็นศูนย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนตีนผีให้เสียเวลา

ลูกเล่นการจับจีบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานเสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงการประยุกต์เพื่อเพิ่มมิติให้กับงานควิ้ลท์ก็แปลกตาไปอีกแบบ


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน