ตีนผีตีเกล็ดแบบ 3 ร่อง เบอร์ 30

ตีนผีตีเกล็ดแบบ 3 ร่อง เบอร์ 30

สำหรับลายตีเกล็ดที่สวยงาม

  • เหมาะสำหรับงานกุ๊นเชือกเส้นเล็ก เย็บตกแต่งและเย็บสม็อค
  • สำหรับสร้างลวดลาย Entredeux and chopstick work (เทคนิค Heirloom)
  • แบบ 3 ร่อง ตีเกล็ดขนานได้ 3 เส้นพร้อมกัน
  • ใช้กับเข็มคู่ระยะห่าง 4 มม.
  • สำหรับผ้าเนื้อหนา

ช่วยในการเย็บตีเกล็ดได้คู่ขนานกันหลาย ๆ อันได้อย่างง่ายดาย  ใช้กับผ้าที่มีความหนาปานกลางจนถึงหนามาก

- ในการตีเกล็ดจะใช้กับเข็มคู่ 4 มม. 
- ตีนผีเบอร์ 30 มีร่อง 3 ร่องด้านล่าง  แต่ละร่องกว้าง 3 มม. จึงสามารถตีเกล็ดได้กว้างเกล็ดละ 3 มม.  เหมาะสำหรับผ้าหนาปานกลางไปจนถึงผ้าหนา
- ตีนผีเบอร์ 31 มีร่อง 5 ร่องด้านล่าง  แต่ละร่องกว้าง 2 มม. จึงสามารถตีเกล็ดได้กว้างเกล็ดละ 2 มม.  เหมาะสำหรับผ้าหนาปานกลาง
- สามารถนำมาใช้เย็บสอดเชือกได้อย่างสวยงามอีกด้วย


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน