ตีนผีตีเกล็ด 5 ร่อง เบอร์ 31

ตีนผีตีเกล็ด 5 ร่อง เบอร์ 31

สำหรับลายตีเกล็ดที่สวยงาม

  • เหมาะสำหรับงานกุ๊นเชือกเส้นเล็ก เย็บตกแต่งและเย็บสม็อค
  • สำหรับสร้างลวดลาย Entredeux and chopstick work (เทคนิคHeirloom)
  • แบบ 5 ร่อง ตีเกล็ดขนานได้ 5 เส้นพร้อมกัน
  • ใช้กับเข็มคู่ระยะห่าง 3 มม.
  • สำหรับผ้าเนื้อหนาปานกลาง

ช่วยในการเย็บตีเกล็ดได้คู่ขนานกันหลาย ๆ อันได้อย่างง่ายดาย  ใช้กับผ้าที่มีความหนาปานกลาง

- ในการตีเกล็ดจะใช้กับเข็มคู่ ที่มีความห่างไม่เกิน 3 มม. 
- ตีนผีเบอร์ 31 มีร่อง 5 ร่องด้านล่าง  แต่ละร่องกว้าง 2 มม. จึงสามารถตีเกล็ดได้กว้างเกล็ดละ 2 มม. ขนานกันไปได้อย่างสวยงาม
- เหมาะสำหรับผ้าหนาปานกลาง

 
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน