ตีนผีตีเกล็ด 7 ร่อง เบอร์ 32

ตีนผีตีเกล็ด 7 ร่อง เบอร์ 32

สำหรับลายตีเกล็ดที่สวยงาม

  • เหมาะสำหรับงานกุ๊นเชือกเส้นเล็ก เย็บตกแต่งและเย็บสม็อค
  • สำหรับสร้างลวดลาย Entredeux and chopstick work (เทคนิคHeirloom)
  • แบบ 7 ร่อง ตีเกล็ดขนานได้ 7 เส้นพร้อมกัน
  • ใช้กับเข็มคู่ระยะห่าง 2 มม.
  • สำหรับผ้าเนื้อบางหรือหนาปานกลาง

ช่วยในการเย็บตีเกล็ดได้คู่ขนานกันหลาย ๆ อันได้อย่างง่ายดาย  ใช้กับผ้าเนื้อบางถึงหนาปานกลาง

- ในการตีเกล็ดจะใช้กับเข็มคู่
- ตีนผีเบอร์ 32 มีร่อง 7 ร่องด้านล่าง  เหมาะสำหรับผ้าเนื้อบางถึงหนาปานกลาง
- สามารถนำมาใช้เย็บสม๊อค และฟาก๊อตติ้ง

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน