ตีนผีเย็บรูด เบอร์ 16

ตีนผีเย็บรูด เบอร์ 16

อุปกรณ์ระดับมืออาชีพสำหรับงานเย็บรูดที่ดูเป็นธรรมชาติ

  • สำหรับงานเย็บผ้าที่เป็นชั้น
  • สำหรับงานเย็บรูดและงานเย็บผ้าเนื้อเรียบ
  • สำหรับผ้าเนื้อบางและหนาปานกลาง
  • ช่วยให้งานเย็บรูดมีความประณีต
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

ใช้สำหรับเย็บรูดผ้า เหมาะสำหรับผ้าบางและหนาปานกลาง

- ช่องของตีนผี  สามารถสอดผ้าเข้าไปได้  โดยสามารถเย็บรูดผ้าชิ้นล่าง  และเย็บประกอบกับผ้าชิ้นบนที่เป็นผ้าเรียบได้พร้อม ๆ กัน

- หากต้องการปรับว่าให้ย่นมากหรือน้อย  สามารถปรับได้จากความถี่ห่างลายเย็บและความตึงด้าย

- หากผ้าหนา  ให้ใช้ความถี่ห่างมาก

- ระยะห่างระหว่างตะเข็บเย็บรูด 2 ตะเข็บ  ห่างได้ตั้งแต่ 5 มม. ถึง 10 มม.
- ตีนผี#16 มีแบบพื้นมาตรฐาน และพื้นกว้างสำหรับจักรที่เย็บได้ 9 มม.

- หากต้องการจะเย็บจับจีบ  ให้ใช้ตีนผีจับจีบเบอร์ 86
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน