ตีนผีเย็บลูกปัด เบอร์ 21

ตีนผีเย็บลูกปัด เบอร์ 21

สำหรับงานเย็บริบบิ้นและเชือกถัก

  • สำหรับงานเย็บตกแต่งด้วยเชือกถักและริบบิ้น ความกว้าง 3 มม.
  • เหมาะสำหรับลายเย็บเพื่อใช้งานและการตกแต่งลายผ้า
  • ใช้ได้กับจักรความกว้างตะเข็บ 5.5 และ 9 มม.

Braiding Foot #21 makes quick work of couching thin ribbons, cords and rickrack, and is also ideal for projects with passementerie, braids and couched-cord patterns.

Braiding Foot #21’s beveled hole for cords and yarns up to 3 mm in diameter ensures neat, even couching. The result: high-quality, attractive sewing projects.


Buy your Braiding Foot #21 now and create attractive appliqués and embellishments with cords and yarns on quilts, home furnishings and garments. 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน