ตีนผีไซด์เวย์ เบอร์ 40C

ตีนผีไซด์เวย์ เบอร์ 40C

สำหรับงานเย็บอิสระหลายทิศทาง

  • สำหรับแพทเทิร์นการเย็บหลายทิศทาง เหมาะกับลายเย็บเพื่อใช้งานและการตกแต่งลายผ้า
  • ใช้สำหรับจักรความกว้างตะเข็บ 9 มม.

ตีนผีไซด์เวย์(Sideways) #40C สำหรับจักรรุ่นที่เย็บได้กว้าง 9มม. มีเซนเซอร์ใช้สำหรับเย็บลายใหญ่แบบ multi-directional 

หัวตีนผีเชิดขึ้นเล็กน้อย สำหรับการปีนไปบนพื้นผิวที่ไม่เรียบในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นแนวตะเข็บ หรือ แนวเย็บที่มีความหนา 
นอกจากนี้ ตีนผีตัวนี้ยังไม่มีช่อง ไม่เปิดโอกาสให้มีด้ายเข้าไปติดได้  ฝีเข็มที่ได้จึงเนียนเรียบสวยงาม

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA