Bild: 5-Groove cording foot # 25

BERNINA Presser feet

ตีนผีสอดเชือกแบบ5เส้น# 25

ใช้สำหรับเย็บสอดเชือกเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้น  เพื่อเพิ่มลูกเล่นบนชิ้นงาน

- ตีนผีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดด้ายหรือเชือกเส้นเล็กได้หลาย ๆ เส้น  ตึนผีเบอร์ 22 สอดเชือกได้ 3 เส้น  และเบอร์ 25 สอดเชือกได้ 5 เส้น  
- โครงสร้างของตีนผีช่วยให้เชือกแต่ละเส้นไม่พันกันและไม่ซ้อนทับเหลื่อมกัน
- สามารถใช้ร่วมกับเข็มพาย  และเข็มคู่เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับชิ้นงาน
- ตีนผี#25 เหมาะกับการนำเชือกเส้นเล็กๆมาสอดแล้วเย็บติดเป็นแพ เพื่อตกแต่งขอบงานแอปลิเคให้ดูมีกรอบหรือเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน
- ตีนเบอร์ 25 จะใช้เชือกเส้นเล็กกว่าตีนผีเบอร์ 22

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า