Bild: 9-Groove pintuck foot # 33

BERNINA Presser feet

ตีนผีตีเกล็ดแบบ 9 ร่อง #33

ช่วยในการเย็บตีเกล็ดได้คู่ขนานกันหลาย ๆ อันได้อย่างง่ายดาย  ใช้กับผ้าเนื้อบาง

- ในการตีเกล็ดจะใช้กับเข็มคู่  
- ตีนผีเบอร์ 33 มีร่อง 9 ร่องด้านล่าง ซึ่งมีขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับผ้าหนาเนื้อบางเช่น Batiste 
- ใช้ในการตกแต่งชิ้นงานให้มีเส้นนูนเล็กๆ ขึ้นมา มีมิติ อ่อนโยนสวยงาม
- สามารถนำมาใช้เย็บสอดสม๊อค Entredeux หรือ ฟาก๊อตติ้ง ได้ด้วย


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า