Bild: Appliqué foot # 23

BERNINA Presser feet

ตีนผีแอปปลิเค # 23

หากพูดถึงการใช้ตะเข็บเย็บเก็บขอบงานแอปปลิเค ที่มักจะใช้ลายแคบๆ (ไม่เกิน 2 มม.)  เราจะต้องนึกถึงตีนผีเบอร์ 23  ที่ออกแบบมาสำหรับงานแอปปลิเคโดยเฉพาะ   
มันจะช่วยให้การส่งผ้าไล่ไปตามความคดเคี้ยวของรูปทรงแอปปลิเค ทำได้ง่าย แม้ว่าจะเย็บขอบด้วยตะเข็บซิกแซกหนาๆ  ก็ไม่สะดุด
ด้านหน้าของตีนผีมีช่องเปิดกว้าง อีกทั้งร่องใต้ตีนผีที่เป็นเส้นโค้งบานออก ที่ให้คุณสามารถใส่เชือกแบบแบนเส้นเล็กๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มลูกเล่นสำหรังงานตกแต่งได้อีกด้วย  
ตีนผีทำด้วยพลาสติกใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณมองเห็นชิ้นงาน แล้วแนวการส่งผ้าตามรูปทรงของชิ้นแอปปลิเคได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นหมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า