Bild: Embroidery foot # 15

BERNINA Presser feet

Embroidery foot # 15

เป็นตีนผีที่มีระบบสปริงที่ช่วยในการกระโดดและกดทับผ้าอย่างเป็นจังหวะ ป้องกันผ้าเด้งตามขึ้นมากับเข็ม พื้นตีนผีเป็นวงรีที่ส่วนหัวเชิดขึ้นเล็กน้อย ช่วยในการเคลื่อนที่ผ่านเนินของลายปักหนาๆ หรือ เดินผ่านผ้าที่มีพื้นผิวสูงต่ำ ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังคงให้ฝีเข็มที่เนียนแน่น ดูประณีต  เหมาะกับทั้งงานปักคอมพิวเตอร์ งานเดินเส้นฟรีโมชั่นแบบแมนวล และงานชุนผ้าทุกชนิด


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า