Bild: Embroidery foot # 26 (drop-shaped)

BERNINA Presser feet

ตีนผีปัก # 26 (รูปหยดน้ำ)

ทำงานเหมือนตีนผี #24 แต่พื้นตีนผีจะทึบกว่า มีช่องให้เข็มผ่านเป็นรูปทรงหยดน้ำ กดทับผ้าได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับการปักบนผ้าเนื้อบาง ช่วยให้ฝีเข็มที่ปักออกมามีความคมเนียน

ตีนผีตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับงานปัก และงานเดินเส้นควิ้ัลท์แบบอิสระ (ฟรีโมชั่น)  รวมไปถึงนำไปใช้ในการชุนผ้า


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า