Bild: Free-motion couching foot # 43

BERNINA Presser feet

ตีนผีฟรีโมชั่นแบบสอดเชือก # 43

ใช้เย็บงานฟรีโมชั่นแบบลดฟันจักร ที่ต้องการ เย็บบนเชือก ริบบิ้น ไหมพรม แบบเดินเส้นอิสระ เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้งานของคุณมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ตีนผีจะมีช่องเล็กๆ ที่ช่วยในการส่งเชือก ไหมพรม หรือริบบิ้น เข้าไปพอดีในแนวเย็บของเข็ม  ทำให้เมื่อคุณเคลื่อนผ้าไปตามทิศทางต่างๆ  เชือกก็จะวิ่งตามไปในแนวเย็บโดยอัตโนมัติ  

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า