Bild: Open embroidery foot with non-stick sole # 56

BERNINA Presser feet

ตีนผีปักลายปลายเปิด แบบ Non-stick#56

ตีนผีปักปลายเปิด แบบ Non-stick เบอร์56 เป็นตีนผีเอนกประสงค์อีกหนึ่งตัวที่มีสามารถนำไปใช้เย็บงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเย็บแอปปลิเค เย็บตกแต่งลาย เย็บยางยืด รวมไปถึง การปักลูกไม้ Richelieu embroidery
นอกจากนี้ ตีนผีปักปลายเปิด ยังถูกนำไปใช้คู่กับอุปกรณ์เย็บวงกลม เดินเส้นโค้ง และเข้ามุมต่างๆ  
ลักษณะพิเศษของตีนผีตัวนี้ นอกเหนือจากปลายที่เปิดให้เห็นลวดลายบนผ้าได้ชัดเจนขณะเย็บแล้ว  ใต้ตีนผียังเป็นช่องเว้ารองรับลายปักที่มีลักษณะทึบ ให้สามารถเคลื่อนผ่านไปใต้ตีนผีโดยที่ลายยังนูนสวย ไม่สะดุด อีกด้วย


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า