Bild: Piping foot # 38

BERNINA Presser feet

ตีนผีกุ๊นเชือก # 38

ตีนผีกุ๊นเชือกนี้ ถูกออกแบบมาให้พื้นด้านขวายกสูงขึ้นมากว่าพื้นด้านซ้าย ช่วยในการกุ๊นเชือกบนผ้าที่มีความหนาปานกลางถึงหนามาก รวมไปถึงการเย็บบนผ้าที่มีเนื้อหนาฟูและไม่เรียบ เช่นผ้านิตหนาๆ เป็นต้น 

นอกเนื้อจากนำมากุ๊นเชือกแล้ว  ตีนผีตัวนี้ยังสามารถนำไปเย็บบนริบบิ้นหรือเทปผ้าหนาๆ  เชือกเส้นเล็กหลายๆเส้น หรือแม้แต่การเย็บบนเทปเวลโคร

เทคนิค: หากนำมาเย็บกับเทป  ควรวางให้เทปชิดด้านขวาของตีนผี โดยมีส่วนที่พื้นด้านซ้ายของตีนผีเป็นตัวทับและส่งผ้า  จะทำให้การเคลื่อนที่ของตีนผีเป็นไปได้อย่างราบรื่น เย็บติดได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า