Bild: Sideways motion foot # 40C

BERNINA Presser feet

ตีนผีไซด์เวย์(Sideways) # 40C

ตีนผีไซด์เวย์(Sideways) # 40C สำหรับจักรรุ่นที่เย็บได้กว้าง 9มม. มีเซนเซอร์ใช้สำหรับเย็บลายใหญ่แบบ multi-directional 

หัวตีนผีเชิดขึ้นเล็กน้อย สำหรับการปีนไปบนพื้นผิวที่ไม่เรียบในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นแนวตะเข็บ หรือ แนวเย็บที่มีความหนา 
นอกจากนี้ ตีนผีตัวนี้ยังไม่มีช่อง ไม่เปิดโอกาสให้มีด้ายเข้าไปติดได้  ฝีเข็มที่ได้จึงเนียนเรียบสวยงาม

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า