Bild: Spanish hemstitch attachment

BERNINA Special sewing accessories

อุปกรณ์ Spanish hemstitch

ตีนผี Spanish Hemstitch เป็นอุปกรณ์พิเศษอีกตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้การเย็บเทคนิคยากๆ ทำได้ง่ายและสวยแบบมืออาชีพ 
โดยนำผ้าสองชิ้นพับเก็บริมแล้วมาวางต่อกัน  อุปกรณ์ Spanish Hemstitch จะช่วยสร้างช่องว่างระหว่างผ้าสองชิ้น แล้วให้คุณวางเชือกเส้นเล็กๆ เข้าไปตรงกลาง จากนั้นก็เพียงเลือกลายเย็บสวยๆ มาเย็บทับเพื่อตกแต่งและประกอบผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกันในขั้นตอนเดียว 
ปกติเทคนิคนี้จะใช้ในการเย็บติดพู่เข้าไปกับริมผ้าม่าน   การตกแต่งชายกระโปรง ริมผ้าปูโต๊ะ  รวมไปถึงการเชื่อมผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยการนำเชือก หรือลูกไม้มาเย็บประกอบ   ซึ่งโดยมากจะใช้วิธีเย็บมือเท่านั้น  แต่ตอนนี้ คุณสามารถทำได้ด้วยจักร BERNINA ได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ Spanish Hemstitch ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับตีนผีเบอร์ 20 / 20C เพื่อเล่นกับลายที่มีความกว้าง

คำแนะนำ : ลายเย็บที่เลือกใช้กับ อุปกรณ์ Spanish Hemstitch ควรเป็นลายโปร่งที่ไม่ซับซ้อน และเป็นลายที่จักรเดินหน้าอย่างเดียว จะได้ผลลัพย์ที่ออกมาสวยงามกว่าลายที่ต้องก้าวเดินหน้าและถอยหลังไปมา

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า