Bild: Tailor tack foot # 7

BERNINA Presser feet

Tailor tack foot # 7

เป็นตีนผีที่ใช้งานได้หลากหลาย  ทั้งนำมาเป็นตัวกำหนดแนวตะเข็บ และนำมาใช้ในงานตกแต่ง เช่น การสร้างเอฟเฟ็กต์ชายครุย การทำฟาก๊อต(Fagotting) หรือ การสร้างลวดลายให้ด้ายฟูขึ้นมาดูเป็น 3 มิติ เป็นต้น   

เมื่อใช้กับลายที่มีลักษณะซิกแซก  แผ่นเหล็กตรงกลางตีนผี จะช่วยกักให้ด้ายให้ออกมาเป็นห่วง ซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงใช้สร้างลูกเล่นให้กับชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย

สำหรับการกำหนดแนวตะเข็บ  ก็ทำได้ง่าย เพียงวางผ้าสองชิ้นต่อข้างๆกัน แล้ววางตีนผีให้แผ่นเหล็กคั่นกลาง แล้วเย็บด้วยตะเข็บซิกแซกห่างพอประมาณ  เมื่อเย็บเสร็จ คุณก็สามารถตัดเส้นด้ายที่อยู่ระหว่างผ้า 2 ชิ้น ออกได้เลย เมื่อดึงเส้นด้ายออก ก็จะเหลือเพียงรอยประที่ปรากฏเป็นแนวเย็บให้กับคุณ


ค้นพบประสบการณ์เย็บที่น่าตื่นเต้น กับตีนผีเบอร์ 7 ได้ที่สาขาจำหน่ายเบอร์นีน่าใกล้คุณ

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า