Bild: Presser foot set for BERNINA 7 and 8 Series

BERNINA Presser feet

ชุดตีนผีพิเศษสำหรับจักรเบอร์นีน่า ซีรี่ส์7 และ ซีรี่ส์ 8

เรามีเซ็ตตีนผีพิเศษ สำหรับจักรเบอร์นีน่า ซีรี่ส์7 และ ซีรี่ส์ 8 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ทำงานควบคู่ไปกับระบบ Dual Feed ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจักรทั้งสองซีรี่ส์ได้เป็นอย่างดี
ในกล่องจะประกอบด้วยตีนผีทั้งหมด 5 ชิ้นด้วยกัน ได้แก่

  • ตีนผีเย็บยีนส์# 8D :  สำหรับงานเย็บผ้ายีนส์ ตลอดจนผ้าเนื้อหนาปานกลางไปจนถึงหนามาก
  • ตีนผีเย็บริมผ้า (Edgestitch) # 10D : สำหรับใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บ Topstitch เย็บเก็บริมผ้า และ งานเย็บพลีท
  • ตีนผีปักลายแบบปลายเปิด # 20D : สำหรับงานเย็บลวดลายตกแต่งที่มีความทึบ รวมไปถึงงานแอปปลิเค
  • ตีนผีเอนกประสงค์พื้นใส # 34D : สำหรับงานเย็บทั่วไปและการเย็บลวดลายตกแต่งที่ต้องการเห็นผ้าและลายขณะเย็บ 
  • ตีนผีต่อผ้าแพตช์เวิร์คแบบมีเหล็กกั้นระยะ # 57D : สำหรับงานเย็บต่อผ้า (patchwork)

ชุดตีนผีเซ็ตนี้ ยังสามารถมอบให้แก่กันเพื่อเป็นของขวัญที่สุดแสนประทับใจสำหรับเจ้าของจักรได้อีกด้วย

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า