Bild: Presser foot set for BERNINA activa and 3 Series

BERNINA Presser feet

ชุดตีนผีพิเศษสำหรับจักรเบอร์นีน่า Activa และ ซีรี่ส์ 3

ชุดตีนผีพิเศษ สำหรับจักรเบอร์นีน่า ซีรี่ส์3 และ ซีรี่ส์ Activa ที่เป็นที่นิยม ได้ถูกรวบรวมมาเป็นเซ็ตในกล่องซึ่งประกอบด้วยตีนผีทั้งหมด 5 ชิ้นด้วยกัน ได้แก่

  • ตีนผีเอนกประสงค์ # 1, เป็นตีนผีเหล็กหล่อ
  • ตีนผีเย็บรังดุมแบบแมนวล # 3, เป็นตีนผีเหล็กหล่อ  สามารถนำมาเย็บรังดุมได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบสอดเชือก
  • ตีนผีเย็บรังดุมมีสไลด์แบบแมนวล# 3B, เป็นตีนผีเหล็กหล่อ มีสเกลและสไลด์กำหนดขนาดรังดุม เหมาะกับงานที่ต้องการขนาดของรังดุมที่แม่นยำเพราะต้องเย็บหลายอัน เช่นงานเสื้อผ้า เป็นต้น
  • ตีนผีติดซิป # 4, สำหรับงานติดซิปทั่วไป งานเย็บกุ๊นเชือก และเย็บ Topstitch
  • ตีนผีสอยผ้า # 5, สำหรับงานสอยริมผ้า และงานเย็บติดลูกไม้

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า