Bild: ซิป

ซิป

ตีนผีเย็บซิปช่วยให้คุณสามารถเย็บซิปได้ทุกชนิดด้วยความแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะต้องการเย็บซิปแบบปกติหรือแบบซ่อนซิป - BERNINA มีตีนผีจักรที่เหมาะสมสำหรับคุณ