กะโหลก

กะโหลก

ได้ผลลัพย์ที่คุณต้องการด้วยกระโหลกที่ถูกต้อง

  • สำหรับจักรที่มีระบบ BERNINA Hook
  • สำหรับจักรที่มีระบบ RL และ CB Hook
  • เทคนิคพิเศษ เช่น Bobbin Work
  • จักรที่มีความกว้างฝีเข็ม 5.5 มม & 9 มม.

เย็บสวยยิ่งขึ้น – ด้วยอุปกรณ์เย็บจาก BERNINA

อุปกรณ์ที่ถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้นและพัฒนาให้ผลลัพย์ของงานดีขึ้นไปอีกเวลาที่ต้องเย็บบนงานที่ยากๆ จักรเย็บผ้าแต่ละรุ่นจะมีระบบฮุกโดยเฉพาะซึ่งจะต้องใช้กระโหลกของตัวเอง