กระสวยสำหรับ BERNINA

กระสวยสำหรับ BERNINA

สำหรับงานตัดเย็บและงานปัก

  • กระสวยจักรมาตรฐานสำหรับเย็บผ้า
  • กระสวยจักรพร้อมแถบสีทองสำหรับงานปัก
  • ความกว้างตะเข็บ 9 มม.

โรตารี่ฮุกเป็นหนึ่งในฮุกทั้งสี่แบบที่มีในจักรเย็บ BERNINA  ซึ่งต้องใช้กระโหลกและกระสวยที่แตกต่างกันสำหรับงานประเภทต่างๆ

ฏระโหลกและกระสวยสำหรับโรตารี่ฮุกสามารถใช้ได้กับจักรรุ่นต่อไปนี้ 

  • BERNINA 940, 950, 1000, 1000S, 1000UP, 1001UP, 1070 และ 1630
  • BERNINA artista 180 และ 185
  • BERNINA aurora, 435, 450 และ 640
  • BERNINA artista, 200 และ 730
  • BERNINA 560 และ 580

 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA