กระสวยสำหรับ BERNINA 940 + 950

สำหรับจักรระบบโรตารี่ฮุก

Bild: กระสวยสำหรับ BERNINA 940 + 950
Bild: Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer

กระสวยสำหรับ BERNINA 940 + 950

สำหรับจักรระบบโรตารี่ฮุก

โรตารี่ฮุกเป็นหนึ่งในฮุกทั้งสี่แบบที่มีในจักรเย็บ BERNINA  ซึ่งต้องใช้กระโหลกและกระสวยที่แตกต่างกันสำหรับงานประเภทต่างๆ

จักรรุ่นที่ใช้ได้กับอุปกรณ์นี้

ฏระโหลกและกระสวยสำหรับโรตารี่ฮุกสามารถใช้ได้กับจักรรุ่นต่อไปนี้ 

  • BERNINA 940, 950, 1000, 1000S, 1000UP, 1001UP, 1070 และ 1630
  • BERNINA artista 180 และ 185
  • BERNINA aurora, 435, 450 และ 640
  • BERNINA artista, 200 และ 730
  • BERNINA 560 และ 580
  • BERNINA 8 Series

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า