กระสวยและกะโหลกสำหรับ CB-hook

สำหรับจักรรุ่นที่มีระบบฮุก CB

Bild: กระสวยและกะโหลกสำหรับ CB-hook
Picture: Bobbin and bobbin case for the CB Hook

กระสวยและกะโหลกสำหรับ CB-hook

สำหรับจักรรุ่นที่มีระบบฮุก CB

จักรเย็บ BERNINA แต่ละรุ่น มีระบบฮุก กระสวย และกระโหลกที่พิเศษแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นกระโหลกที่ใช้กับจักรแต่ละรุ่นจึงไม่เหมือนกัน  ฮุก CB จะเหมาะกับงานเย็บทั่วไปและงานเย็บตกแต่งที่ใช้ความกว้างลายกว้างได้ถึง 5.5 มม.

จักรรุ่นที่ใช้ได้กับอุปกรณ์นี้

กระโหลกและกระสวยสำหรับฮุก CB สามารถใช้ได้กับจักรรุ่นต่อไปนี้

  • BERNINA activa ทุกรุ่น และ ซีรี่ส์ 3 ทุกรุ่น
  • BERNINA virtuosa
  • BERNINA aurora
  • BERNINA artista 165, 170 และ 630
  • BERNINA 555 และ 570

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า