กระสวยและกะโหลกสำหรับ CB-hook

กระสวยและกะโหลกสำหรับ CB-hook

สำหรับจักรรุ่นที่มีระบบฮุก CB

  • สำหรับงานเย็บและงานปัก

จักรเย็บ BERNINA แต่ละรุ่น มีระบบฮุก กระสวย และกระโหลกที่พิเศษแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นกระโหลกที่ใช้กับจักรแต่ละรุ่นจึงไม่เหมือนกัน  ฮุก CB จะเหมาะกับงานเย็บทั่วไปและงานเย็บตกแต่งที่ใช้ความกว้างลายกว้างได้ถึง 5.5 มม.

กระโหลกและกระสวยสำหรับฮุก CB สามารถใช้ได้กับจักรรุ่นต่อไปนี้

  • BERNINA activa ทุกรุ่น และ ซีรี่ส์ 3 ทุกรุ่น
  • BERNINA virtuosa
  • BERNINA aurora
  • BERNINA artista 165, 170 และ 630
  • BERNINA 555 และ 570

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA