ชุดเข็มและอุปกรณ์สำหรับ Needle Punch

ชุดเข็มและอุปกรณ์สำหรับ Needle Punch

สำหรับงานปักฟู (Felting)

  • ชุดเข็มสำหรับจักรที่ใช้ Rotary Hook

สำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ Needle Punch เรามีชุดเข็มให้คุณสำรองเอาไว้เปลี่ยนเวลาที่เข็มชุดเดิมเริ่มทื่อ   ในกล่องจะประกอบไปด้วยเข็มที่มีความยาว 2 ขนาด  คือแบบสั้น และ แบบยาว  โดยแบบสั้นจะมีปลายเข็มเกาะกลุ่มชิดกัน เหมาะสำหรับใช้กับผ้าเนื้อบาง ส่วนเข็มแบบยาว ปลายเข็มจะห่างกันมากกว่า ใช้กับผ้าเนื้อหนา 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA