ชุดเข็มและอุปกรณ์สำหรับ Needle Punch

สำหรับงานปักฟู (Felting)

Bild: เข็ม Needle Punch (สำหรับจักรระบบ rotary hook)

ชุดเข็มและอุปกรณ์สำหรับ Needle Punch

สำหรับงานปักฟู (Felting)

สำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ Needle Punch เรามีชุดเข็มให้คุณสำรองเอาไว้เปลี่ยนเวลาที่เข็มชุดเดิมเริ่มทื่อ   ในกล่องจะประกอบไปด้วยเข็มที่มีความยาว 2 ขนาด  คือแบบสั้น และ แบบยาว  โดยแบบสั้นจะมีปลายเข็มเกาะกลุ่มชิดกัน เหมาะสำหรับใช้กับผ้าเนื้อบาง  ส่วนเข็มแบบยาว ปลายเข็มจะห่างกันมากกว่า ใช้กับผ้าเนื้อหนา 

ชุดเข็มนี้จะถูกบรรจุไว้ในกล่องขนาดกะทัดรัด ซึ่งสามารถเก็บไว้ในกล่องเก็บอุปกรณ์ของเบอร์นีน่าได้เลย

นอกจากนี้ เบอร์นีน่ายังมีอุปกรณ์ดีๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้จริงอีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างแบบ LED  หรือ แท่นวางหลอดด้ายแบบหลายหลอด ที่ให้คุณสามารถวางหลอดด้ายหลายๆ สีเตรียมไว้บนตัวจักรเพื่อพร้อมใช้งานได้ในทันที เป็นต้น

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า