ที่ครอบจักรและกระเป๋าจักร

ที่ครอบจักรและกระเป๋าจักร

การปกป้องที่สมบูรณ์แบบสำหรับจักรเย็บผ้าของคุณ

  • ปกป้องจักรจากฝุ่นและเศษผง
  • คุณภาพดี บุกันกระแทกแข็งแรง
  • ปกป้องจักรจากการกระแทกและการชน
  • มีช่องใส่อุปกรณ์

ที่ครอบจักรและกระเป๋าจักร BERNINA ทั้งหมด

ปลอดภัยขณะเดินทาง – ด้วยที่ครอบจักรและกระเป๋าจักร

ที่ครอบจักรและกระเป๋าจักรช่วยปกป้องจักรเย็บผ้าและจักรโพ้งของคุณจากความเสียหาย เศษผง และฝุ่น ทั้งที่บ้านและระหว่างเดินทาง