กล่องอุปกรณ์จักร BERNINA

กล่องอุปกรณ์จักร BERNINA

สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

  • กล่องอุปกรณ์เอนกประสงค์
  • อุปกรณ์คู่ใจอยู่ใกล้มือ
  • กล่องอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด วางบนโต๊ะเย็บได้เลย
เรียบร้อยและดูง่าย

เรียบร้อยและดูง่าย

กล่องอุปกรณ์จักร BERNINA เป็นกล่องสารพัดประโยชน์ที่เก็บของได้หลากหลาย ทั้งตีนผี เข็มจักร กระสวย โดยจัดเก็บได้เรียบร้อย มองเห็นง่าย หยิบจับสะดวก สามารถวางบนโต๊ะเย็บได้เลยเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด กล่องอุปกรณ์จำหน่ายเป็นกล่องเปล่า ไม่มีอุปกรณ์อยู่ด้านใน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA