ก้านอแดปเตอร์ #75 (มาตรฐาน)

ก้านอแดปเตอร์ #75 (มาตรฐาน)

ตัวยึดอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

  • ใช้เย็บระบายโดยใช้คู่กับตีนผีเย็บระบาย #86
  • ติดตั้งง่าย
  • สำหรับจักร 5.5 มม. และ 9 มม

ก้านยึดอุปกรณ์เสริม#75 ใช้สำหรับยึดตัว ตัวจับจีบ #86 ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเทคนิคเย็บงานเย็บย่น หรือ งานพลีท ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA