ช่องร้อยด้ายพิเศษ สำหรับดิ้นและไหม

ช่องร้อยด้ายพิเศษ สำหรับดิ้นและไหม

งานเย็บคุณภาพสูงด้วยดิ้นและไหม

  • เพื่องานเย็บและปักที่สวยงาม
  • มีฝีเย็บที่แม่นยำและคุณภาพสูงขึ้น
  • สำหรับงานที่ใช้สองเข็มและสามเข็ม
  • ช่วยยึดดิ้นและไหมบนหลักด้าย

อุปกรณ์ช่องร้อยด้ายพิเศษนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับรองรับการเย็บและปักกับเส้นด้ายประเภทดิ้นและไหมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและคุณภาพของฝีเข็มให้สวยงามแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก  และสามารถใช้ได้กับจักรเบอร์นีน่าหลากหลายรุ่น ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปในตระกูลซีรี่ส์ 8            

จากการที่ดิ้นและไหม เป็นเส้นด้ายที่มีลักษณะเปราะบางและขาดง่ายเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเส้นด้ายทั่วๆไป  อุปกรณ์ชุดนี้จึงทำหน้าที่ช่วยให้การเดินทางของเส้นด้ายที่ออกมาจากหลอดด้ายมีความราบรื่น  ด้ายไม่ไหลกองออกมานอกหลอด  และยังสามารถรองรับการร้อยด้ายพร้อมกันได้ 2-3 เส้นในคราวเดียว สำหรับงานที่ต้องใช้เข็มคู่ หรือ เข็มสาม เพื่อการตกแต่งหรือเป็นตะเข็บใช้งาน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA