ตีนผีปักตาไก่ เบอร์ 92

ตีนผีปักตาไก่ เบอร์ 92

สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมสำหรับปักตาไก่ เบอร์ 82

  • ตีนผีสำหรับอุปกรณ์เสริมสำหรับปักตาไก่ เบอร์ 82
  • สำหรับเย็บตาไก่และเย็บตกแต่งเพื่อการใช้งาน
  • สำหรับจักรฝีเข็มขนาด 5.5 มม. และ 9 มม.

ตีนผีเบอร์ 92 เป็นตีนผีสำหรับถักรังดุมในรูปแบบของตาไก่ ซึ่งทำงานเหมือนกับตีนผีฟรีโมชั่น  โดยตาไก่ที่ได้ สามารถนำมาเจาะรูเพื่อร้อยเชือกตามการใช้งานทั่วไป หรืออาจนำมาตกแต่งเสื้อผ้า หรือชิ้นงานของใช้ในบ้านได้อย่างน่ารัก 

กลไกการทำงานของตีนผีตัวนี้ เหมือนกับตีนผีเบอร์ 9  นั่นคือ ตีนผีจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวส่งผ้าคู่กับฟันจักร แต่จะทำหน้าที่กดผ้าให้อยู่กับที่เป็นจังหวะ (Hopper Mechanism) ไม่ให้เนื้อผ้ารั้งขึ้นลงไปตามแรงเหวี่ยงของเข็ม  

ตีนผีเบอร์ 92 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ใช้งานกับชุดอุปกรณ์เจาะตาไก่ #82
เมื่อใช้ตีนผีปักรอบตาไก่เรียบร้อยแล้ว  ในชุดอุปกรณ์#82 ก็จะมีเหล็กแหลม หรือ หัวเจาะหลายขนาดให้เลือกเพื่อเจาะรูผ้าให้พอดีกับที่ต้องการ

Tip: แนะนำให้เจาะรูผ้าขนาดเล็กกว่ารูจริงที่ปักไว้เล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ด้ายขาด

 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA