แท่นวางด้ายแบบหลายหลอด

แท่นวางด้ายแบบหลายหลอด

เพื่อการเปลี่ยนด้ายที่รวดเร็ว

  • สำหรับใช้กับแท่นวางด้ายหลายหลอด
  • มีประโยชน์มากสำหรับวางด้ายหลายๆ สีได้พร้อมกันในคราวเดียว
  • ช่วยไม่ให้ด้ายพันกัน

แท่นวางหลอดด้ายแบบหลายหลอด ช่วยให้คุณได้รับความสะดวกและลดเวลาที่เสียไปกับการต้องคอยถอดและวางด้ายหลอดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสี และหากคุณต้องการเพิ่มสีสันผ่านเส้นด้ายให้กับการถ่ายทอดจินตนาการของคุณมากขึ้นไปอีก เบอร์นีน่าก็มีตัวเสริมแท่นวางเพื่อให้คุณสามารถวางหลอดด้ายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งระยะของการวางหลอดด้ายจากแท่นเสริมนี้ยังช่วยเพิ่มระยะการวิ่งของเส้นด้ายจากหลอดให้ยาวขึ้น ทำให้เย็บได้ราบรื่นขึ้นเนื่องจากด้ายคลายตัวมากขึ้นก่อนที่จะเข้าไปยังเข็ม และตัวเสริมนี้สามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA