ปากกาทัชสกรีน

ปากกาทัชสกรีน

เพื่อการใช้งานที่สะดวก

  • สำหรับหน้าจอสัมผัส
  • ช่วยให้หน้าจอสะอาด ปราศจากรอยนิ้วมือ
  • สำหรับซีรี่ส์ 4 และ 5

เพื่อง่ายต่อการใช้งานหน้าจอสัมผัสของ BERNINA 4 & 5 Series การใช้ปากกาทัชสกรีนช่วยรักษาความสะอาดของหน้าจอ

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA