ปากกาทัชสกรีน

ปากกาทัชสกรีน

เพื่อการใช้งานที่สะดวก

  • สำหรับหน้าจอสัมผัส
  • มีแม่เหล็ก
  • ใช้ติดที่ด้านขวาของจอ
  • ช่วยให้หน้าจอสะอาด ปราศจากรอยนิ้วมือ
  • สำหรับซีรี่ส์ 7 และ 8

ปากกา Stylus สำหรับจักรซีรี่ส์ 7 และ 8 มีปลายเล็กและมน ไม่ทำลายพื้นผิวหน้าจอ ช่วยให้คุณกดหน้าจอสัมผัสของจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น


 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA