อุปกรณ์ PunchWork สำหรับจักรระบบ CB Hook

อุปกรณ์ PunchWork สำหรับจักรระบบ CB Hook

อุปกรณ์ดีที่สุดสำหรับปักฟู

  • ด้วยสักหลาดหรือไยไหมพรม
  • ให้เกิดมิติของผิวสัมผัสที่มีเสน่ห์น่าสนใจ
  • สำหรับใช้กับแผ่นเพลท PunchWork ขนาด 5.5 มม.

อุปกรณ์ Needle punch เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้สำหรับปักสักหลาด ใยไหมพรม หรือใยฟู (Felt) ลงไปบนเนื้อผ้า ให้เกิดมิติของผิวสัมผัสที่มีสเน่ห์น่าสนใจ  โดยการติดตั้งเข้ากับจักรก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่เปลี่ยนเข็ม ตีนผี และแผ่นเพลท สำหรับงาน Needle punch โดยเลือกรุ่นให้ถูกกับระบบจักร ว่าต้องการนำมาใช้กับจักรระบบ CB Hook หรือ Rotary Hook 

สำหรับจักรระบบ CB Hook  ให้ใช้เพลท Needle punch ขนาดรู 5.5 มม. ซึ่งต้องซื้อเพิ่มเพราะไม่ได้รวมอยู่ในชุด   หากเป็นนจักรระบบ Rotary Hook ให้ซื้อเพลท Needle punch ขนาดรู 9 มม. 


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน