คันโยกยกตีนผีด้วยเข่า/Free-Hand System (FHS)

คันโยกยกตีนผีด้วยเข่า/Free-Hand System (FHS)

นวัตกรรมของ BERNINA

  • ใช้ยกตีนผี
  • และลดฟันจักรได้พร้อมกัน
  • ใช้งานได้สะดวกโดยใช้เข่าดัน
  • ใช้มือทำงานอื่นได้สะดวก

The Free-Hand System (FHS) / คันโยกยกตีนผีด้วยเข่า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเย็บผ้าที่ต้องการความระมัดระวัง ทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นผ้าบางที่ต้องการความละเอียดอ่อน หรือ ผ้าหนาหลายๆ ชั้นที่ต้องการความมั่นคงในการจับผ้า    

ในการใช้งาน FHS  มือทั้งสองข้างสามารถจะประคอง หมุน และส่งผ้าไปในทิศทางต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ในขณะที่เข่าก็ทำหน้าที่ยกตีนผีขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้ผ้าผ่านได้สะดวก ประหยัดเวลาและไม่ต้องกังวล ว่าจะต้องละมือจากชิ้นงานเพื่ออ้อมไปดันคันยกตีนผีด้านหลังหัวจักร  

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA