แผ่นเพลทรูกว้าง 5.5 มม. สำหรับจักร 9 มม.

แผ่นเพลทรูกว้าง 5.5 มม. สำหรับจักร 9 มม.

ตัวช่วยเย็บลาย 5.5 มม.สำหรับจักร 9 มม.

  • ขนาดของรูเข็มบนเพลทลดลงเหลือ 5.5 มม.
  • เพื่อฝีเข็มที่สวยยิ่งขึ้นเมื่อเย็บบนผ้าบาง
  • สำหรับงานเย็บดีเทลที่ต้องใช้ลายซิกแซกและลายตกแต่งต่างๆ
  • มาร์คสีม่วงสังเกตุเห็นได้ง่าย
  • สำหรับจักร 9 มม.

จักรบางรุ่นที่เย็บลายได้กว้างถึง 9 มม. จะมาพร้อมแผ่นเพลทที่มีรูสำหรับเย็บลายได้กว้าง 9 มม. อย่างไรก็ดี คุณสามารถซื้อแผ่นเพลท ขนาด 5.5 มม. มาใช้ได้ กรณีที่เย็บบนผ้าบางๆ (ที่เย็บลายกว้าง9มม. แล้วผ้าอาจย่น) จึงต้องการจำกัดลายไม่ให้เย็บกว้างเกิน 5.5 มม. 


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA