แผ่นเพลทขนาด 5.5 มม. สำหรับงาน PunchWork

แผ่นเพลทขนาด 5.5 มม. สำหรับงาน PunchWork

สำหรับงานตกแต่ง Felt

  • สำหรับงาน Felt และ งานเย็บ
  • รูเข็มกว้าง 5.5 มม.
  • รูใหญ่พิเศษสำหรับเข็ม Felt
  • สำหรับจักร 5.5 มม. ที่เป็น CB hook

แผ่นเพลทที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงาน Needle punch โดยเฉพาะ คือมีรูขนาดใหญ่สำหรับรองรับชุดเข็มที่นำมาปักสักหลาดหรือใยฟู (Felt)  แต่จะไม่ทำให้ผ้าถูกเข็มดันลงมาติดในช่องกระสวย  เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้งานปัก Felt ของคุณจะสวยสะอาดตา ทุกครั้งที่ทำงาน Needle punch ด้วยจักรเบอร์นีน่า    

เลือกใช้เพลทให้เหมาะกับระบบฮุกของจักร โดยเพลท 5.5mm สำหรับจักรระบบ CB Hook  และเพลท 9 mm สำหรับจักรระบบ Rotary Hook 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA