แผ่นเพลทขนาด 5.5 มม. สำหรับงาน PunchWork

สำหรับงานตกแต่ง Felt

Bild: แผ่นเพลท Needle punch 5.5 มม. (สำหรับจักรระบบ CB Hook)

แผ่นเพลทขนาด 5.5 มม. สำหรับงาน PunchWork

สำหรับงานตกแต่ง Felt

แผ่นเพลทที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงาน Needle punch โดยเฉพาะ คือมีรูขนาดใหญ่สำหรับรองรับชุดเข็มที่นำมาปักสักหลาดหรือใยฟู (Felt)  แต่จะไม่ทำให้ผ้าถูกเข็มดันลงมาติดในช่องกระสวย  เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้งานปัก Felt ของคุณจะสวยสะอาดตา ทุกครั้งที่ทำงาน Needle punch ด้วยจักรเบอร์นีน่า    

เลือกใช้เพลทให้เหมาะกับระบบฮุกของจักร โดยเพลท 5.5mm สำหรับจักรระบบ CB Hook  และเพลท 9 mm สำหรับจักรระบบ Rotary Hook 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า