โต๊ะเพิ่มพื้นที่เย็บแบบ Slide-on

โต๊ะเพิ่มพื้นที่เย็บแบบ Slide-on

เพิ่มพื้นที่ทำงานขณะเย็บ

  • เพิ่มพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายๆ
  • เหมาะสำหรับทั้งงานเย็บและงานควิ้ลท์
  • ลดการที่ผ้าลื่นไหลออกจากจักร
  • ช่วยให้การจัดการผ้าทุกชนิดทำได้ง่าย

ดูภาพรวมโต๊ะเพิ่มพื้นที่เย็บแบบ Slide-on ทั้งหมด

พื้นที่ทำงานมากขึ้นด้วยโต๊ะเพิ่มพื้นที่เย็บแบบ Slide-on

เพิ่มพื้นที่วางผ้ารอบๆเข็มให้กว้างขวางขึ้นด้วยโต๊ะเพิ่มพื้นที่เย็บแบบ Slide-on ของ BERNINA เพื่อผลลัพย์ที่สวยงามยิ่งขึ้น